Psykolog

Har du behov for kontakt med psykolog kan du kontakte skolen ved ledelsen eller sosiallærer. Du kan også kontakte Grorud helsestasjon for ungdom direkte. Telefonnummer: 23 42 19 47. Besøksadressen til helsestasjonen er Bergensveien 4 B, 0963 OSLO (ved Grorud senter).