Foreldremøter

Apalløkka skole

8.trinn: Torsdag 12.10.17, kl 18.00-19.30

9.trinn: Tirsdag 05.09.17, kl 18.00-19.30

10.trinn: Torsdag 07.09.17, kl 18.00-19.30

Innkalling til møtene med sakliste og oppmøtested vil komme i god tid før møtene skal avholdes

Vi ser fram til godt skole-hjem-samarbeid også dette skoleåret!