Skoletidsplan skoleåret 2020-21

Gutt og jente illustrasjon

Skoleåret 2020-2021

Skolestart: Første skoledag etter sommerferien mandag 17. august 2020

Høstferie: Uke 40, fra og med 28. september til og med 2. oktober 2020

Fridag: mandag 21. desember 2020

Juleferie: Fra og med 22. desember 2020 til og med 1. januar 2021. Første skoledag etter ferien er mandag 4. januar 2021

Vinterferie: Uke 8, fra og med 22. februar til og med 26. februar 2021

Påskeferie: Fra og med 29. mars til og med 5. april 2021

Fridager:

Kristi Himmelfartsdag 13. mai 2021

Fredag 14. mai 2021 (inneklemt dag)

Grunnlovsdag 17. mai 2021

2. pinsedag 24. mai 2021

Skoleslutt: Siste skoledag før sommerferien fredag 18. juni 2021

Ved eventuelle spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med skolens ledelse