Skoletidsplan skoleåret 2019-20

Gutt og jente illustrasjon

Elever og foresatte kan finne lenke til skoletidsplanen for neste skoleår her. Ved eventuelle spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med skolens ledelse

Skoletidsplan skoleåret 2019-2020.pdf