Eksamen våren 2017

Skriftlig eksamen ved Apalløkka skole våren 2017:

 

Fredag 12. mai, kl 09.00: Opplysning om trekkfag skriftlig eksamen

Tirsdag 16. mai: Skriftlig eksamen i matematikk

Torsdag 18. mai: Forberedelsesdag til eksamen i engelsk

Fredag 19. mai: Skriftlig eksamen i engelsk

Mandag 22. mai: Forberedelsesdag til eksamen i norsk

Tirsdag 23. mai: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål

Onsdag 24. mai: Skriftlig eksamen i norsk sidemål

 

 

Muntlig eksamen ved Apalløkka skole våren 2017:

 

Tirsdag 13. juni:Opplysning om muntlig trekkfag (pulje 1)

Onsdag 14. juni: Forberedelsesdag

Torsdag 15. juni: Prøvedag

 

Fredag 16. juni: Opplysning om muntlig trekkfag (pulje 2):

Mandag 19. juni: Forberedelsesdag

Tirsdag 20. juni: Prøvedag

 

 

Avslutning for 10.trinn: 

 

Onsdag 21. juni: Vitnemålsutdeling for 10.trinn i Apalløkkahallen kl 18.00