Eksamen våren 2018

Skriftlig eksamen ved Apalløkka skole våren 2018:

 

Tirsdag 14. mai, kl 09.00: Opplysning om trekkfag skriftlig eksamen

Torsdag 16. mai: Skriftlig eksamen i matematikk

Mandag 20. mai: Forberedelsesdag til eksamen i norsk

Tirsdag 21. mai: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål

Onsdag 22. mai: Skriftlig eksamen i norsk sidemål

Torsdag 23. mai: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål

Fredag 24. mai: Skriftlig eksamen i engelsk

 

 

Muntlig eksamen ved Apalløkka skole våren 2018:

 

Onsdag 12. juni:Opplysning om muntlig trekkfag (pulje 1). Alle elever møter

Torsdag 13. juni: Forberedelsesdag

Fredag 14. juni: Prøvedag

 

Fredag 14. juni: Opplysning om muntlig trekkfag (pulje 2)

Mandag 17. juni: Forberedelsesdag

Tirsdag 18. juni: Prøvedag

 

 

Avslutning for 10.trinn: 

 

Torsdag 20. juni: Vitnemålsutdeling for 10.trinn i Apalløkkahallen kl 18.00

Retningslinjer for eksamensavviklingen i Osloskolen 2017