Om skole-hjem-samarbeid

I Oslo kommune er det utarbeidet egne retningslinjer for hvordan et godt skole-hjem-samarbeid skal være.

Les mer om skole-hjem-samarbeid på Oslo kommunes nettsider