Angående koronavirus på Apalløkka

Illustrasjon.

Bydelsehelsetjenesten har fått melding om at det er påvist koronavirus hos en elev på 10.trinn.

Alle berørte på skolen er informert. De det gjelder, vil følge timeplan med digital undervisning den tida de er i karantene. Det er viktig for oss som skole å understreke at alle kan bli smittet og at man ikke skal bruke tid på å prøve å finne ut hvem som kan være smittet.

Vi minner igjen om viktigheten av å følge smittevernreglene. Samfunnet er i en alvorlig situasjon og det må vi alle sammen ta hensyn til. Følg smittevernreglene nøye. Vask hender, hold avstand og unngå fysisk kontakt med andre. Har man symptomer på sykdom, må man holde seg hjemme. 

Se utfyllende informasjon i vedlagte skriv. Denne informasjonen og det vedlagte

skrivet er også sendt ut som skolemelding.

210112 Til elever og foresatte ved Apalløkka skole.pdf

 

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med skolens ledelse