Angående koronavirus på Apalløkka

Illustrasjon

Etter at skolen har fått melding fra bydelshelsetjenesten om at det er påvist koronavirus hos elev i valgfagsgruppa Produksjon for scene/ Sal og scene på 9. og 10.trinn, er alle berørte på skolen informert. Det er viktig for oss som skole å understreke at alle kan bli smittet og at man ikke skal bruke tid på å prøve å finne ut hvem som kan være smittet.

Vi minner igjen om viktigheten av å følge smittevernreglene; også i løpet av vinterferien. Samfunnet er fremdeles i en alvorlig situasjon og det må vi fortsette å ta hensyn til. Følg smittevernreglene nøye. Vask hender, hold avstand og unngå fysisk kontakt med andre. Har man symptomer i løpet av vinterferien, må man holde seg hjemme og vi anbefaler fremdeles at man da tester seg.

 

Se utfyllende informasjon i vedlagte skriv. Informasjonen her med vedlagt skriv er også sendt ut som skolemelding til alle elever, foresatte og ansatte ved Apalløkka skole.

210219 Til alle elever og foresatte ved Apalløkka skole.pdf

 

Ved eventuelle spørsmål er det bare å ta kontakt med skolens ledelse.