Eksamensperioden er i gang for 10.trinn

vesletjern2

Det er viktige og travle dager på skolen. Elevene på 10.trinn fikk vite skriftlig trekkfag til eksamen onsdag 9.mai. Elevene skal enten ha skriftlig eksamen i matematikk, engelsk eller norsk.

Eksamen i matematikk er onsdag 16.mai

Eksamen i engelsk er fredag 25.mai med obligatorisk forberedelsesdag torsdag 24.mai

Eksamen i norsk er tirsdag 29.mai i hovedmål og onsdag 30.mai i sidemål med obligatorisk forberedelsesdag mandag 28.mai.

Elevene på 10.trinn får eksamensfrokost på skolen den eller de dagene de har eksamen.

Muntlige eksamensdager for elevene på 10. trinn er fra 08.-12.juni for pulje 1 og 12.-14.juni for pulje 2.

 

Elevene på 8. og 9.trinn har allerede hatt noen av sine heldagsprøver og fagdager i norsk, matematikk og engelsk mens noen av dem gjenstår.