Elevundersøkelsen

Elevrådet

Undersøkelsen er anonym og skolen legger vekt på å skape gode rammer rundt gjennomføringen. I forkant av undersøkelsen i år vil alle klasser få besøk av representanter fra elevrådet og en fra ledelsen. De vil informere om undersøkelsen til elevene og svare på spørsmål som måtte komme.

Det er viktig for oss som skole at elevene besvarer undersøkelsen seriøst. Resultatene fra undersøkelsen er svært viktige for alle ansatte på skolen og disse vil være med på å styre tiltak og endringer som må til for at vi skal ha en skole som kjennetegnes ved et trygt og godt læringsmiljø.

I undersøkelsen kommer det spørsmål rundt følgende tema: Trivsel, motivasjon, vurdering for læring, støtte av lærere, rådgivning, skole-hjem-samarbeid, trygt miljø, regler på skolen og medvirkning.

I etterkant av undersøkelsen vil resultatene bli tatt opp, analysert og tiltak bli foreslått i elevrådet, FAU, skolemiljøutvalget, driftstyret, i personalet og i skolens ledergruppe.

Vi er sammen om å jobbe for at hver eneste Apalløkkaelev skal lykkes faglig og sosialt!

Ønsker du å vite mer om elevundersøkelsen? Gå til www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/ eller ta kontakt med ledelsen ved skolen.