Foreldreundersøkelsen 2018

lærer og elever i klasserom

Alle foresatte til barn under 18 år i Osloskolen inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen 2018. Her får de foresatte muligheten til å si sin mening om sitt barns trivsel, læring og om kvaliteten på samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

 

Foreldreundersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og den er  er nettbasert. I Osloskolen gjennomføres den fra 12. mars til 15. april 2018

 

Hvordan kan de foresatte svare på foreldreundersøkelsen?

  • En foresatt pr barn vil få e-post og SMS med lenke til undersøkelsen. Dette sendes ut av Utdanningsetaten; ikke av skolen ditt barn går på.
  • Har du flere barn, skal du motta én svarlenke pr barn
  • Du kan svare med mobiltelefon, nettbrett eller PC
  • Det vil ta 5-10 minutter å svare på undersøkelsen

Vi håper at mange foresatte til elever på Apalløkka skole tar seg tid til å besvare undersøkelsen. Foresattes tilbakemelding er svært viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle

 

Ved spørsmål vedrørende Foreldreundersøkelsen 2018, ta kontakt med skolens ledelse