God sommerferie!

vesletjern2

Heldigvis fikk vi noen fine skoledager sammen mot slutten av dette skoleåret etter at skolen åpnet igjen 11. mai. Det er vi veldig takknemlige for!

Torsdag 18. juni hadde vi flott vitnemålsutdeling for 10.trinn! Vi kommer til å savne alle de gode elevene på 10.trinn og ønsker hver og en av dem lykke til på videregående skole.

Vi siterer fine ord til oss på skolen fra elev Hannae på 10.trinn som holdt talen sammen med Jonas, Arjan, Aswa og Ann Kristin:

Vi vil gjerne få muligheten til å takke for innsatsen og alt arbeidet ledelsen har lagt ned i dette kullet. Vi legger kanskje ikke merke til alt dere gjør for oss, men vi er likevel takknemlige for at dere aldri har gitt oss opp. Vi vil også takke det flotte miljøteamet på Apalløkka. Mulighetene og sjansene dere har gitt oss har styrket oss faglig og sosialt og dette har gitt oss motivasjon. Det er viktig at vi tenker over og ikke tar alt ved Apalløkka for gitt. At de ansatte hilser på oss om morgenen med smil, musikk og frukt. Tusen takk også til alle lærerne som har gitt motivasjon og læring faglig og sosialt. Vi er takknemlige for alle tingene dere har gjort for oss og all tid og energi dere har lagt i livene våre.

Et annerledes skoleår er over og kanskje er det litt ekstra godt med ferie akkurat nå! Vi minner alle på at det fremdeles er veldig viktig å ta hensyn til smittevernregler og til  hverandre for å hindre spredning av korona også i sommerferien!

Vi gleder oss til nytt skoleår med mange gamle og kjente elever på 9. og 10.trinn og 150 nye 8. klassinger! Det blir så fint å bli kjent med dere! Første skoledag er mandag 17. august! Mer informasjon om tidspunkt for oppstart på de ulike trinn vil komme!

 

Riktig god sommerferie til alle sammen!