Godt nytt år!

Frossen kvist

Etter en lang juleferie er første skoledag gjennomført på Apalløkka og det var hyggelig for elever og ansatte å møte hverandre igjen. Akkurat som før jul er vi på rødt nivå og vi følger samme timeplan som vi gjorde i uke 50 og 51. Elevene har noe undervisning på skolen og noe digitalt hjemmefra. Detaljert informasjon om dette er sendt ut av kontaktlærerne til alle klasser. 

Vi minner om at regjeringen kom med innstramminger søndag 03.01. og det er viktig at vi alle sammen tar ansvar for å følge smittevernreglene. Er du syk, holder du deg hjemme. Alle vasker hendene hyppig og vi på skolen sørger for forsterket renhold. Vi unngår fremdeles fysisk kontakt mellom personer. Klassene er delt inn i mindre kohorter og disse har faste klasserom. Vi legger til rette for at det er mulig å holde nok avstand både i timer, pauser og når man ankommer og forlater skolen. Det er i tillegg ulike oppmøtetider for elevene for de forskjellige trinn. Ved hovdinngangen står representanter for miljøteam og ledelse hver dag med håndsprit og en hyggelig velkomst til elevene. Husk fortsatt på å melde inn eventuelt fravær til kontaktlærer så snart som mulig. 

Den 15. januar er siste dag i termin 1 og denne dagen vil halvårsvurderingene til alle elever bli publisert. Mer informasjon om dette vil komme.

Vi ser fram til skoledagene vi skal ha sammen med Apalløkkaelevene også dette halvåret. Vi på skolen skal gjøre vårt beste for å sørge for faglig og sosial utvikling hver eneste dag for elevene våre,