Hovedseksjon

Godt nytt år!

Frossen kvist

Vi ønsker alle elever og foresatte et godt nytt år og vi håper at alle har hatt en fin juleferie!

Alle grunnskoler skal starte opp på gult nivå tirsdag 04.01.22.  Det innebærere at det er normalt oppmøte i henhold til ordiær timeplan. I tillegg gjelder følgende regler for å begrense smittespredning: 

  • Klasserommene låses opp 10 minutter før skolestart. 
  • Elevene som kommer til skolen før oppstart, kan enten oppholde seg utenfor eller inne i klasserommet. 
  • Elevene kan ikke oppholde seg i gangenen
  • Miljøgang og idrettshall er stengt for opphold i uke 1 i storefri. 
  • I storefri kan elevene enten gå ut eller være i klasserommet
  • Møter gjennomføres i hovedsak digitalt

Alle elever og ansatte må teste seg før de kommer til skolen  tirsdag 04.01.22. Nye selvtester blir sendt med elevene hjem første skoledag. 

Vi minner om FHIs råd om avstand, hygiene, at syke skal være hjemme og at alle skal ha lav terskel for å teste seg ved symptomer. 

Nye karanteneregler: fra 1 januar 2022 er barn og unge under 18 år unntatt fra smittekarantene hvis de er nærkontakter til anne enn hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Det anbefales at de tester seg på dag 3 og 7. 

 

Vi gleder oss til å se alle elever og ansatte igjen og håper at vi snart kan gå tilbake til en normal skolehverdag.