Høstens nasjonale prøver nærmer seg

Forskjellige skoleelementer

Elevene på 8. og 9.trinn gjennomfører nasjonale prøver i tidsrommet uke 36-38. På 8.trinn har elevene nasjonal prøve i engelsk, lesing og regning og på 9.trinn har de nasjonal prøve i regning og lesing. Lese-og regneprøvene varer i 90 minutter og engelskprøven varer i 60 minutter.

Formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskal om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Skolen vil bruke resultatene til å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring. Prøven og resultatene gir informasjon til skolen om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærere og skoleeiere trenger for å utvikle skolen videre.

Hovedregelen er at alle elever skal delta på nasjonale prøver. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver.

I etterkant av prøven vil elever og foresatte få informasjon om resultatene og de vil også bli brukt til å være med å lage videre mål for utvikling for hver enkelt elev.

Vil dere lese mer om nasjonale prøver, kan man finne informasjon her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/