Innføring av rødt nivå på Apalløkka

Illustrasjon.

Apalløkka skole går til rådt nivå fra og med tirsdag 17.11.20. Situasjonen er meget krevende og rødt nivå vil bli bedre for oss alle. Rødt nivå er IKKE 100% hjemmeskole.

For oss på Apalløkka betyr rødt nivå følgende: 

  • Alle elever er på skolen fire dager pr uke og alle trinn har en dag hjemmeskole hver uke
  • Alle klasser er fra og med tirsdag 17.11. delt i to faste grupper og man er sammen med denne gruppa på et eget rom i alle timer. 
  • Klassene vil få ny timeplan. Lite er endret, men se nøye på den likevel. Den sendes hjem til klassene av kontaktlærerne på skolemelding i løpet av dagen. Legg spesielt merke til dagen det er hjemmeskole: 9.trinn på onsdager, 10.trinn på torsdager og 8.trinn på fredager. Legg også merke til start- og sluttid hver dag. Det kan være endret for noen. 
  • Alle elever skal ha valgfag og fremmedspråk/ språklig fordypningsfag på hjemmeskole. Dette er de to fagene der man er blandet sammen på tvers av klasser og det kan derfor ikke gjennomføres på skolen så lenge det er rødt nivå.
  • Apalløkkahallen og miljøgangen  vil være stengt i storefri så lenge det er rødt nivå. Miljøteamet vil forsterke inspeksjonen ute og inne i klasserommene. Elevene kan altså være inne i klasserommet sitt i storefri eller ute i skolegården. Storefri varer i 30 minutter på rødt nivå. 
  • Alle sammen MÅ følge smittevernreglene: Hold avstand, unngå fysisk kontakt, vask/ sprit hendene ofte og hold deg hjemme dersom du er syk

 

Informasjon er sendt hjem til alle elever og foresatte mandag 16.11.20 på skolemelding. Se vedlagte lenke: 201116 Informasjon vedr rødt nivå Apalløkka til elever og foresatte.pdf

 

Vi håper at vi sammen kan klare å få kontroll på situasjonen slik at vi kan nærme oss en normal hverdag igjen

 

Skulle det være noe som er uklart, er det bare å ta kontakt med skolens ledelse!