God jul!

juledekorasjon

For oss som jobber på Apalløkka er det å ha et skarpt blikk og et varmt hjerte i møte med elevene hver dag svært viktig. Elevenes faglige og sosiale utvikling står sentralt. Trivsel og motivasjon. Resultatene kommer ikke av seg selv, det er hardt arbeid som gjelder. Elevenes læring skjer i klasser under ledelse av faglig trygge lærere med god evne til å skape relasjoner med elever og kolleger.

Vi har hatt fokus på: På hvilken måte kan vi gjøre en forskjell for elevene på Apalløkka skole.

I høst har vi også jobbet mye med omdømmebygging. Nabolaget betyr mye for oss. Det er nabolagets ungdommer vi utdanner, og elevenes faglige og sosiale læring er sentralt i alt vi gjør.

Vi må være tydelige, forutsigbare voksne som viser ungdommene tillit og dermed får vi tillit tilbake. Vi må strekke oss langt for å legge til rette for at elevene skal lykkes. Tilretteleggingen skjer gjennom god undervisning, gode relasjoner og gode strukturer.

Med dette ønsker jeg alle en riktig god jul og et godt nyttår. Jeg gleder meg til videre samarbeid med dere.

Første skoledag i 2017 er tirsdag 3.januar klokken 8.30.

 

Mvh Elisabeth Dullum, rektor ved Apalløkka skole