La humla suse

Illustrasjon humle

Året er 2019 og Oslo er miljøhovedstad. Humler er bra for miljøet og Norge trenger dem, men humlebestanden har  blitt mindre de siste årene. Humlene er viktige for befruktningen av planteslag og matproduksjon og bidrar blant annet til pollineringen av epler, kirsebær, blåbær, rips og tomat. 

Målet med La humla suse er at elever og lærere skal lære mer om humler og planteliv og at skolene skal bli humle- og villblomstsertifiserte. 

Apalløkka hadde besøk av representatner fra La humla suse på skolen tidligere i mai. De holdt et kurs for både elever og lærere hvor hovedtemaet var hvordan vi bedre kan legge til rette for humler slik at disse viktige insektene får bedre livsvilkår.

Vil du lese mer om La humla suse kan du besøke hjemmesiden deres: lahumlasuse.no