Nasjonale prøver høsten 2019

lærer og elever i klasserom

Elevene på 8. og 9. trinn skal også denne høsten gjennomføre nasjonale prøver. 8. trinn har nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og 9. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing og regning. Prøvene gir skolen god og verdifull informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter.

Alle prøvene gjennomføres digitalt. På prøvene i lesing og regning har elevene inntil 90 minutter på å løse oppgavene, og på prøven i engelsk har elevene 60 minutter til rådighet.

I løpet av høsten blir elevenes resultater på de ulike prøvene tilgjengelige for skolen. Resultatene blir presentert for foresatte i utviklingssamtaler i høst.

8.trinn har følgende prøver til følgende tider:

  • Nasjonal prøve i lesing, fredag 06.09
  • Nasjonal prøve i regning, tirsdag 10.09 og torsdag 12.09
  • Nasjonal prøve i engelsk, fredag 13.09

9.trinn har følgende prøver til følgende tider:

  • Nasjonal prøve i lesing, tirsdag 17.09 og torsdag 19.09
  • Nasjonal prøve i regning, fredag 20.09, mandag 23.09 og tirsdag 24.09

Mer informasjon om nasjonale prøver finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/

Hvis du har noen spørsmål vedrørende nasjonale prøver og gjennomføringen av disse, vennligst ta kontakt med skolens ledelse.