Selvtesting på Apalløkka fra og med uke 36

Hold avstand, vask hendene

To ganger pr uke fra og med uke 36 vil elever få mulighet til å ta en selvtest. Dette gjør vi for å avdekke uoppdaget smitte og for å legge til rette for at skoledagen blir så trygg som mulig framover. Selvtestingen vil foregå på skolen og alle ansatte vil i forkant av oppstart få informasjon om hvordan dette gjennomføres. 

Dersom foresatte ikke ønsker at deres barn skal ta selvtest, sender dere en skolemelding til kontaktlærer. 

 

Det er sendt ut skolemelding til alle elever og foresatte om dette fredag 03.09.21. 

Har dere noen spørsmål om dette, ta kontakt med skolens ledelse