Siste del av dette skoleåret venter på oss

Solsikker

Fra og med tirsdag 2. juni forholder vi oss til nye smittevernregler. Det medfører at alle elever er i sine egne klasser igjen og det nok en gang er laget nye timeplaner til alle trinn. Nesten all undervisning foregår på skolen. Men der man ikke kan gjennomføre undervisningen i egen klasse eller utendørs, vil det bli hjemmeundervisning. Nye planer er sendt hjem til alle elever og foresatte.

Vi vil fortsette med ulik oppstart og storefri for trinnene. Det betyr at 8.trinn fortsatt begynner kl 08.30, 10.trinn begynner kl 09.00 og 9.trinn begynner kl 09.30. 

På skolen forholder vi oss nå til gult nivå. Det betyr at man fremdeles skal holde avstand og unngå fysisk kontakt. Man skal ha god håndhygiene og holde seg hjemme dersom man er syk.

 

Her kan man lese hva det står om "gult nivå" for ungdomsskoleelever på Utdanningsdirektoratets sider: 

Gult nivå

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas. Vask hender etter fysisk kontakt.

Organisering av kohorter:

 • Klassen regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom ulike kohorter for gjennomføring av vanlig undervisning
 • Ved bytte av klasserom, bør elevene vaske eller desinfisere hendene
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • For gjennomføring av språkfag, valgfag, og andre fag der elevene blandes, bør elevene grupperes i klasserommet ut fra kohorttilhørighet eller ha faste plasser i klasserommene der flere klasser blandes.
 • Grupper/kohorter kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Kohorter som ikke samarbeider, kan oppholde seg i samme rom såfremt det kan være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid.

Tetthet i grupper:

 • Elever bør ha faste pulter/arbeidsplasser.
 • Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Større samlinger bør unngås.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel.

Friminutt:

 • Elever oppfordres til å holde avstand i friminutt.
 • Ha voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på hver sin pult når de spiser.
 • Mat kan tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder.
 • Mat bør serveres porsjonsvis.
 • Ved felles kantine, bør ulike kohorter sitte sammen.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.
 • Læringsmateriell og lignende bør ikke deles mellom kohorter før de er rengjort.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
 • Skoleskyss: Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen. Det kan også gjøres lokale vurderinger.
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

 

Har noen spørsmål vedrørende dette, er det bare å ta kontakt med skolens ledelse