Søknadsfrist for videregående skoleplass nærmer seg for elevene på 10.trinn

Forskjellige skoleelementer

Hvert år arrangerer de videregående skolene åpen dag for elever på 10.trinn. Dette er en del av det som skal være med på å gjøre søknadsprosessen for elevene lettere. Det er et vanskelig valg for mange å ta og gjennom besøk på de skolene som kan være aktuelle å søke på, kan valget kanskje bli litt lettere til slutt.

Her er oversikt over tidspunktene for "åpen dag" på de ulike skolene:

Kalender

Januar 2017

Februar 2017