Tilbake til en mer normal skolehverdag

Illustrasjon.

Etter gjenåpning av samfunnet den 25. september kl 16.00, går vi over til en mer normal hverdag med økt beredskap. De fleste koronatiltakene vi har hatt på skolene i Oslo forsvinner. Men vi fortsetter med sevltesting til etter høstferien.

Men vi minner om at de grunnleggende smitevernrådene gjelder fremdeles:

  • Er du syk, skal du ikke være på skolen. Det gjelder om du er uvaksinert, ikke- fullvaksinert eller fullvaksinert. 
  • Det er fremdeles viktig med god hygiene. Vask hender godt
  • Skolen vil fremdeles sørge for ekstra godt renhold. 

Hvem slipper karantene?

  • Elevenr som går i klasse til en som er smittet
  • Alle som er fullvaksinerte og symptomfrie

Hvem må i karantene?

  • De som ikke er fullvaksinerte og bor sammen med noen som er smittet av korona eller er tilsvarende nære (f eks kjæreste eller bestevenn)
  • Du kan unngå karantene ved å følge et bestemt testregime. Hvis dette gjelder deg, vil du få beskjed av smittevernsteamet i bydelen om dette og om hva det innebærer for deg. 

Selvtester fra skolen:

  • Skolen vil dele ut selvtester til elever til etter høstferien. 
  • Utdanningsetaten oppfordrer de som ikke er fullvaksinerte eller har hatt korona de siste 12 månedene om å teste seg to ganger pr uke selv om dette ikke er nødvendig for å slippe karantene. Dette ønskes fordi man vil holde øye med eventuell sykdomsutvikling og ha kontroll på smitten. 

 

Hva er ansvaret til den som er smittet:

Er du smittet av korona har du, i større grad enn før, ansvaret for å varsle nærkontaktene dine og anbefale de å ta en koronatest. Dette gjelder også fullvaksinerte nærkontakter.  

Kommunen vil varsle de nærkontaktene som har plikt til å gjennomføre smittekarantene, for eksempel de du bor med og de andre nærkontaktene du oppgir som er utsatt for mest smitte.  

 

Her kan du lese mer om hva som gjelder for innbyggerne i Oslo kommune: 

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/status-om-handteringen-av-korona/23-september-nedjustert-tisk-testing-isolering-smittesporing-og-karantene-betydning-for-innbyggere-i-oslo-kommune