Tilbake til gult nivå

Hold avstand

Etter at vi i en periode har vært organisert etter rødt nivå på Apalløkka, er vi fra og med mandag 10. mai tilbake på gult nivå. Det betyr at kohortene kan bestå av inntil 30 elever. Fremdeles vil det være veldig viktig å følge smittevernreglene. Vask hender, hold deg hjemme om du er syk og hold avstand til andre. Dette gjelder både på skolen og på fritida. 

Mandag 10. mai til og med onsdag 12. mai vil vi være organisert i grupper etter valgfag og det vil være valgfag for alle på timeplanen hele dagen hver av disse tre dagene. 

Torsdag 13. mai og fredag 14. mai er fridager, så dette blir altså en kort skoleuke.