Viktig informasjon

Illustrasjon viktig informasjon

Det har vært svært mye informasjon ut til elever og foresatte den siste tiden, men det har vært nødvendig. Som alle er kjent med så har det vært flere elever og ansatte som har fått påvist Covid-19 den siste tiden. Ledelsen er også hardt rammet, inkludert rektor. Status torsdag 19.11 er at 11 av 15 klasser er i karantene. Klasse 9A, 9B og 9D har ikke vært i karantene, men de har i dag fått et brev om testing. Klasse 10B har vært i karantene, for så å være tilbake på skolen i 3 dager. Dersom noen elever har symptomer må de testes igjen. Alle ansatte gjennomfører også tester, og noen vil teste seg på nytt kommende uke med tanke på ukas smittetilfeller.

I samarbeid med Bydelsoverlegen, som gjøre en fantastisk jobb, har rektor besluttet at Apalløkka skole er stengt fra og med fredag 20.11 til og med fredag 27.11.

Kontaktpersoner i skolens ledelse

Inspektør Per-Øyvind Mølmen: Telefon: 95701154 eller på skolemelding eller på epost: per.oyvind.molmen@ude.oslo.kommune.no

Rektor Elisabeth Dullum: Telefon: 95149614 eller på skolemelding eller epost: elisabeth.dullum@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor Cathrine Thingnes: Telefon: 92089964 eller på skolemelding eller epost: Cathrine.Thingnes@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder Rikke Larsen: Telefon: 99474814 eller på epost: Rikke.Larsen@ude.oslo.kommune.no

Skolens postmottak betjenes hele dagen: apallokka@ude.oslo.kommune.no

Hva skjer med undervisningen i tidsrommet 20.11 – 27.11?

Vi gjør som dere vet alt vi kan for å opprettholde god kvalitet i elevenes faglig og sosiale læring. Det fortelles til ledelsen at elevene er stort sett veldig flinke til digital undervisning også. Vi følger vanlig timeplan hver dag, og undervisningen foregår digitalt. Vi vet at flere er bekymret for elevenes fysiske aktivitetsnivå. I og med at så mange elever er i karantene så må dere foresatte hjelpe oss til tilrettelegge for at elevene også er fysisk aktive. Karantenereglene må følges, noen er også i isolasjon og da skal man ikke være ute mer enn i sin egen hage eller på sin balkong/veranda om man har det.

Miljøteamet jobber hardt, i samarbeid med lærerne og ledelsen, for å også ivareta elevenes psykiske helse. Ta kontakt om dere har behov for litt ekstra hjelp og støtte, eller rett og slett bare en å prate med. Miljøteamet setter stor pris på å bli kontaktet! Elevene har kontaktinfo til miljøteamet. Ikke vær redd for å ta kontakt! Vi oppfordrer også alle elever til å ta telefonen når vi ringer. Kontaktinfo til miljøtemaet finnes også på skolens hjemmeside. Det kommer også oppmuntringer og annet på Instagram (apalinsta) og på facebooksiden vår.

Det er slik at noen klasser er litt hardere rammet av Covid-19 hos ansatte enn andre, men dere skal vite at vi gjør alt vi kan for å ivareta faglig og sosial læring. Miljøteamet sender selv ut kontaktinfo slik at elevene kan nå dem.

Ta kontakt om det er noe – vi må mer enn noen gang være "sammen om" samt være snille med hverandre.

Skolens FAU og klassens klassekontakter kan også kontaktes. Kontaktinformasjon ligger her på hjemmesiden: Kontaktinformasjon FAU.

Med vennlig hilsen skolens ledelse
Trine Mehus, Mia Elisabeth Aurmo Haugen, Cathrine T. Thingnes, Per-Øyvind Mølmen og Elisabeth Dullum