Vinterferieskoletilbud på Apalløkka

Skolen

I vinterferien arrangerer Apalløkka skole "vinterferieskole" for alle Apalløkkaelever som ønsker å være med.

Det er oppstart hver dag kl 09.00 og det varer til kl 13.30. Elevene vil være med på å lage maten som skal spises. Det vil også være aktiviteter både for hode og kropp. Lærerne som står for opplegget gleder seg veldig til dette og håper mange har lyst til å finne veien til skolen.

I vedlagte informasjonsskriv står det: Ferien er den korte tiden å skape nye minner på. La oss være "sammen om" å skape dem!

Se vedlagte program for mer utfyllende informasjon. Påmelding foregår ved at elevene sier i fra til lærerne Lailan, Srdjan, Kamal eller Stian S. i løpet av denne uka