Hovedseksjon

Språkfag

Elever kan ikke bytte språkfag etter 1. semester på 8. trinn. 

Elevene skal ha standpunktkarakter og skal kunne trekkes ut til muntlig lokalt gitt eksamen etter 10. årstrinn. Karakteren er tellende ved inntak til videregående opplæring.

Apalløkka skole tilbyr fremmedspråkene tysk, spansk og fransk, samt fordypning i engelsk, norsk og matematikk som et alternativ til fremmedspråkene. Alle fagene har sin egen læreplan.

Veien videre - med eller uten fremmedspråk

Alle elever som velger studieforberedende utdanningsprogram på videregående skal ha et fremmedspråk innenfor den tidsrammen som er avsatt til fellesfag. Da vil følgende regler gjøre seg gjeldende:

  • Alt. 1. Elever som har gjennomført nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket i videregående opplæring, skal ha opplæring i to år på videregående skole. Dette gjelder også for elever som bytter til et annet språk i videregående.
  • Alt. 2. Elever som på ungdomstrinnet har hatt opplæring i fordypning i norsk, matematikk eller engelsk og ikke har hatt opplæring i fremmedspråk i grunnskolen, skal begynne med fremmedspråk i videregående opplæring. Disse elevene skal ha fremmedspråk i tre år. Dette kan bety noe innskrenket valgfrihet til å velge fag i 3. klasse på videregående skole.

Språkfagene skolen tilbyr:

Skolen oppretter faggrupper i fem av disse fagene basert på antall elever som ønsker de ulike fagene.

Hver vår sender skolen ut informasjonsskriv og påmeldingsskjema til elever og foresatte på 7. trinn. Det blir også informert om tilbudet på vårens foreldremøter for foresatte på 7. trinn på Rødtvet og Ammerud skole og for elevene på disse to skolers 7. trinn.