Hovedseksjon

Driftsstyret  2024

Leder: Helle Linne Eriksen, nestleder: Morten Nyhuus-Eriksen

 

 

Politiske representanter:

Helle Linne Eriksen
Håvard Hunstad 
Morten Nyhuus- Eriksen

Ansatterepresentanter:

Mette Refsnes

Adam Carlsson

Foreldrerepresentanter:

Thomas Berger

Runa Vik Williams

Elevrepresentanter:

Julia Bobruk

Lauritz Jarsve Paulsen