Valgfag 2020/2021

Elever på ungdomsskolen skal ha valgfag alle tre årene med et timeomfang på 1,5 timer pr uke. Apalløkka skole tilbyr flere valgfag.

Valgfag velges for ett år av gangen. Du kan ha samme valgfag i tre år og vil da få en standpunktkarakter basert på siste år. Hvis du har ulike valgfag i løpet av årene ved Apalløkka, vil standpunktkarakteren være et gjennomsnitt av karakteren for dine ulike valgfag.

 

Skolen har disse valgfagene skoleåret 2020/2021:

For 8.trinn: 

For 9. og 10.trinn: 

Hver vår sender skolens ledelse ut informasjon om valgfagstilbudet til alle elever og foresatte på 7., 8. og 9.trinn med lenke til skjema man skal fylle ut og sende inn.

 

Høsten 2020 vil det foreligge nye læreplaner som en del av Fagfornyelsen. Her kan dere lese mer om hva dette innebærer: Informasjon om forslag til nye læreplaner i valgfag fra Utdanningsdirektoratet