Hovedseksjon

Valgfag 2023/24

Valgfag velges for ett år av gangen. Du kan ha samme valgfag i tre år og vil da få en standpunktkarakter basert på siste år du har faget. Hvis du har ulike valgfag i løpet av årene ved Apalløkka, vil standpunktkarakteren være et gjennomsnitt av karakteren for dine ulike valgfag.

Skolen har disse valgfagene skoleåret 2023/24:

 

  • Produksjon for scene
  • Medier og informasjon
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Innsats for andre
  • Teknologi og design
  • Design og redesign
  • Programmering 
  • Friluftsliv

 

Hver vår sender skolens ledelse ut informasjon om valgfagstilbudet til alle elever og foresatte på 7., 8. og 9.trinn. I år sender elevene på 8. og 9. trinn inn sine valgfagsønsker på IST. Elevene som skal begynne på 8.trinn får en skolemelding med en formslenke til skjemaet de skal fylle ut. Alle tre trinn får også et informasjonsskriv om valgfagene vi tilbyr. 

Høsten 2020 forelå det nye læreplaner som en del av Fagfornyelsen. Her kan dere lese mer om hva dette innebærer: Informasjon om forslag til nye læreplaner i valgfag fra Utdanningsdirektoratet