Valgfag

Elever på ungdomsskolen skal ha valgfag alle tre årene med et timeomfang på 2 timer pr uke. Apalløkka skole tilbyr flere valgfag, men kan dessverre ikke garantere at alle elevene får sine førstevalg oppfylt.

Valgfag velges for ett år av gangen. Du kan ha samme valgfag i tre år og vil da få en standpunktkarakter basert på siste år. Hvis du har ulike valgfag i løpet av årene ved Apalløkka, vil standpunktkarakteren være ett gjennomsnitt av karakteren for dine ulike valgfag.

Det tas forbehold om tilstrekkelig elevgrunnlag for å kunne gå i gang med alle valgfagsgruppene.

 

Skolen tilbyr følgende valgfag:

For 8.trinn: 

For 9. og 10.trinn: 

  • Medier og informasjon
  • Teknologi i praksis
  • Sal og scene
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Innsats for andre
  • Design og redesign

Her finner du søknadsskjema