Hovedseksjon

Nærmiljøskolekoordinator

Apalløkka skole

Nærmiljøskolekoordinator på Apalløkka skole er Sahal Yusuf Mohamood.

Han kan treffes på skolen hver onsdag fra kl 08.30-15.00 og på telefon 404 02 889 alle andre dager i uka.

E-posten hans er: sahal.yusuf.mohamood@bgr.oslo.kommune.no 

 

Hva gjør nærmiljøskolekoordiatoren på skolen?

Barnet ditt går på en såkalt nærmiljøskole. Nærmiljøsklolene er møtesteder i og utenfor skoletiden. Bydelen og skolen samarbeider for at foresatte og barn skal oppleve et helthetlig tilbud. Bydel og skole jobber også sammen med forestte og frivillige i nærmiljøet. Det kaller vi en nærmiljøskole. 

Det er nærmiljøskolekoordinatoren sitt mål å være brobygger og bindeledd mellom skole, bydel og nærmiljøet. Nærmiljøskolekoordinatoren ønsker å ta kontakt med og bli kontaktet av foresatte og frivillige krefter i nærmiljøet som ønsker å bidra til at vi får enda bedre nærmiljøskoler i bydel Grorud. 

Du kan møte nærmiljøskolekoordinatoren på skolen i skoleområdet ditt som består av Ammerud skole, Apalløkka skole og Rødtvet skole. 

Nærmiljøskolekoordinatoren jobber med koordinering og systematisering av samarbeid mellom bydel, skole og nærmiljø og ikke direkte med barn og ungdom. 

 

Eksempler på hvordan nærmiljøskolekoordinatorene bidrar og koordinerer: 

  • Etablerer og koordinerer oppstart av fritidsaktiviteter via nærmiljøet for elever for etter skoletid
  • Engasjerer FAU og foresatte utenom FAU (for eksempel gjennom foreldrekafeer)
  • Tilbyr eller utarbeier systemer for å følge opp elevene i overgangen til videregående skole
  • Idéoverføring mellom skoler og skoleområder: For eksempel hvordan man bygger opp et bra nærmiljøteam og rutiner for å sikre fremmøte på skolen
  • Etablering av forkostordning
  • Bidrar til demokratifremmende aktiviteter. Det kan være ungdomskonferanse og elevrådsarbeid. 

Nærmiljøskolekoordinatoren inngår i et felles prosjekt mellom bydel og skole som skal øke samhandling mellom bydel, skole og sivilsamfunn. Prosjektperioden ble avsluttet i 2022 og dette har nå gått over i ordinær drift.