Vår profil

På skolen er det omlag 400 elever, 35 lærere og i alt drøyt 50 ansatte.

Apalløkka skal være en utviklingsorientert skole som legger til rette for tilpasset opplæring for den enkelte elev, med høy faglig kvalitet i et trygt og inspirerende læringsmiljø. Alle elever skal få mål å strekke seg etter. Skolen skal bidra til at elevene får tro på egne evner gjennom opplevelse av mestring og ved systematisk tilbakemelding fra den gode læreren. Vi ønsker en skole der eleven er aktiv i egen læringsprosess og der foreldrene er medspillere og gjør skolen bedre.

Vi vektlegger årlige tradisjoner, som vår egen filmpris Den Gyldne Apal, Fashion awards, valgfagsuke, yrkesmesse og motivasjonskveld for å skape identitet.

Apalløkka skoles satsningsområder for å øke elevenes faglige og sosiale læring i 2017 er elevenes psykososiale læringsmiljø, klasseledelse, vurdering og tilbakemelding og lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter.