Hovedseksjon

Skolebibliotek

Skolens bibliotek ligger i andre etasje, rett overfor naturfagssalen.

Låneregler ved skolebiblioteket:

  • Bare bøker med strekkode fra Apalløkka (bakerst, inni boka) kan lånes ut. Bøker uten strekkode kan kun brukes inne på biblioteket.
  • Elever skal bare låne bøker til seg selv. Det er eleven som har lånt boka som er ansvarlig for den.
  • Alle utlån og tilbakeleveringer skal registreres i Mikromarc (utlånssystem på PC). Det er elevens ansvar at boka han/hun har lånt blir registrert inn og ut.
  • Lånetid for bøker er 30 dager. Lånet kan fornyes (i Mikromarc) så fremt ingen står på venteliste.

Erstatning:

  • Dersom utlånte bøker går tapt eller ikke leveres innen 3 måneder, vil det utstedes et erstatningskrav pålydende 250 kroner som eleven/foresatte må betale.