Hovedseksjon

Veileder for samarbeid hjem-skole

For at hver eneste elev skal lykkes faglig og sosialt, trenger vi et godt samarbeid og dialog med alle foresatte. Derfor er det viktig for oss å se dere foresatte på foreldremøter og utviklingssamtaler. Vi setter pris på engasjerte foresatte som deltar i FAU, driftstyret og skolemiljøutvalget. Det er også flott at vi opplever å kunne samarbeide med dere foresatte om planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer på skolen.

Se veileder for hjem-skole samarbeid på Oslo kommunes nettsider