Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Kontakt oss: 

Kontortid på skolen: Mandag–fredag kl. 08.30–15.30

Telefon: 

Åse: 46 93 79 65

Lise: 96 94 54 37

E-post:

Åse Brustad Stokke

Lise Mandal Nilsen

 

Skolens kontor vil ha opplysninger om hvor og når helsesykepleier er å treffe dersom hun ikke er tilstede i den oppgitte kontortiden. 

 

Hva kan du snakke med helsesykepleier om?

  • Pubertet
  • Kjærlighet, kjærlighetssorg, forelskelse, seksuell legning
  • Kosthold og aktivitet, herunder spiseproblematikk
  • Bekymringer du har, for eksempel rundt venner/ensomhet, problemer hjemme eller på skolen, mye tristhet, sinne eller utrygghet, eller at du har opplevd noe du trenger å prate om.  

Skolehelsetjenesten legger stor vekt på å være et "lavterskeltilbud" slik at elevene kan komme innom uten å ha avtale og snakke med oss om det som opptar dem. Helsetjenesten ved skolen er av forebyggende art, og skal ikke behandle sykdom. Hvis sykdom eller forhold som krever behandling oppstår, vil barnet bli henvist til andre behandlings- eller hjelpeinstanser. Grorud helsestasjon har også Familieteam som kan gi støtte og veiledning ved sammensatte problemer rundt barnet og familien. Helsesykepleier eller sosiallærer kan formidle kontakt.

Skolehelsetjenesten ønsker kontakt med de foresatte, og tar gjerne i mot henvendelser. 

Helsesykepleier på skolen samarbeider tett med lærerne og skolens ledelse og veileder/underviser i aktuelle tema. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og har blant annet møter med skolens ledelse, ansatte  og PPT på skolen v/ behov.

Helsesykepleier har taushetsplikt

Helsesykepleierne jobber etter Helsepersonelloven og har en streng taushetsplikt. Det betyr at de som hovedregel ikke har lov til å fortelle videre det de snakker med eleven om. Når eleven er under 12 år, må helsesykepleier i de fleste tilfeller fortelle foreldrene at eleven har vært hos skolehelsetjenesten og litt hva de har snakket om. Når eleven er over 12 år, kan elever snakke med helsesykepleier uten foresatte sitt samtykke. I noen tilfeller vil det likevel være nødvendig å gi foresatte informasjon, for eksempel dersom man er bekymret for barnets helse. " 

Vaksinasjon

Skolehelsetjenesten utfører pålagte oppgaver fra helsemyndighetene, herunder vaksinering, måling av vekt og høyde, syn- og hørseltest. Ved vaksinering innhentes alltid samtykke fra foresatte i forkant.

Vaksinasjon foregår på 2., 6., 7. og 10. trinn. Informasjon/tilbud om vaksiner gis skriftlig før vaksinasjon utføres. Les mer om vaksinene som blir tilbudt.

 

Til elever og foresatte ved 10. trinn:

Du kan hente ut vaksinekortet ditt på Minevaksiner.no. Du bruker bankID eller minID for å logge inn.

Mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommune kan du lese på Oslo kommunes nettsider