Skolehelsetjenesten

 

Skolehelsetjenesten

 

Helsesøster Stine Elvevold vil ha kontortid på skolen mandag – torsdag 08.30 – 15.30.

 Kontaktinfo: Tlf mobil 47902127 tlf kontor 23466215

 Mail: stine.elvevold@bgr.oslo.kommune.no

 

 Skolens kontor vil ha opplysninger om hvor og når helsesøster er å treffe dersom hun ikke er tilstede i den oppgitte kontortiden

 Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnskontrollen på helsestasjonen og består av helsesøster, psykolog og familieterapeut.

 Grorud helsestasjon har også Familieteam som kan gi støtte og veiledning ved sammensatte problemer rundt barnet og familien. Helsesøster eller sosiallærer kan formidle kontakt.

 Helsetjenesten ved skolen er av forebyggende art, og skal ikke behandle sykdom. Hvis sykdom eller forhold som krever behandling oppstår, vil barnet bli henvist til andre behandlings- eller hjelpeinstanser.

 Skolehelsetjenesten utfører pålagte oppgaver fra helsemyndighetene, herunder vaksinering, måling av vekt og høyde, syn- og hørseltest. Ved vaksinering innhentes alltid samtykke fra foresatte i forkant.

 Vaksinasjon foregår på 2., 6., 7. og 10. trinn. Informasjon/tilbud om vaksiner gis skriftlig før vaksinasjon utføres. Les mer om vaksinene som blir tilbudt her.

 Mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommune kan leses her.  

 Helsesøster på skolen samarbeider tett med lærerne og veileder/underviser i aktuelle tema. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og har blant annet møter med lærere og PPT på skolen v/ behov.

Skolehelsetjenesten ønsker kontakt med de foresatte, og tar gjerne i mot henvendelser. 

Skolehelsetjenesten legger stor vekt på å være et "lavterskeltilbud" slik at elevene kan komme innom uten å ha avtale og snakke med oss om det som opptar dem.

 

Hva kan du snakke med helsesøster om?

 

  • Pubertet
  • Kjærlighet, kjærlighetssorg, forelskelse, seksuell legning
  • Kosthold og aktivitet, herunder spiseproblematikk
  • Bekymringer du har, for eksempel rundt venner/ensomhet, problemer hjemme eller på skolen, mye tristhet, sinne eller utrygghet, eller at du har opplevd noe du trenger å prate om.  

 

Time hos psykolog kan avtales gjennom helsesøster.

 

 Til elever og foresatte ved 10.trinn:

 

Du kan hente ut vaksinekortet ditt på Minevaksiner.no

 Du bruker bank id eller minid for å logge inn.

 

Hilsen Stine Elvevold

Helsesøster, Apalløkka skole