Hovedseksjon

Leksehjelp

Onsdager fra kl 08.15- 08.45 er mediatek 2 i andre etasje på skolen åpent for elever som ønsker å komme dit og jobbe med skolearbeid. Miljøteamet er til stede og man kan også få frokost om man ønsker det.

Vi anbefaler også alle å benytte seg av leksehjelpstilbudet på Fellesverket Grorud mandag til torsdag fra kl 17.00-20.00. Dette tilbudet drives av Røde Kors og ligger i Bergensveien 4A på Grorud.