Hovedseksjon

Oslohjelpa bydel Grorud

Vesletjern.

I bydelen er det mange gode og viktige tilbud for alle som bor her. Et av disse tilbudene er Oslohjelpa der man har et familieteam som kan gi støtte og veiledning ved sammensatte problemer rundt barnet og familien. Der jobber det også psykologer. Helsesykepleier,  sosiallærer eller noen fra skolens ledelse kan formidle kontakt eller familier kan ta direkte kontakt selv på familieteamets vakttelefon man-fre fra kl.10-12 på telefonnummer 40031834 eller sende SMS eller mail til oslohjelpa@bgr.oslo.kommune.no 

Det kan være både store og små ting man ønsker å snakke om! Sammen vil man forsøke å finne ut hva som vil være hjelpsomt. Familieteamet har taushetsplikt, det er gratis og man trenger ikke henvisning. 

Trenger dere ytterligere hjelp eller informasjon før dere tar kontakt med Familieteamet, Oslohjelpa, er det bare å spørre noen i skolens ledelse om bistand.