Hovedseksjon

PPT

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT.

PPT er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. Barnets vansker kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker og lignende.

Les mer om PPT og spesialundervisning på Oslo kommunes nettsider