Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget 2023- 24

I skolemiljøutvalget (SMU) sitter elevrepresentanter, foresatterepresentanter, en politisk oppnevnt representant og ansatterepresentanter.

Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i saker som handler om skolemiljøet; både det psykososiale og det fysiske. Hvert år avholdes 4-6 møter i skolemiljøutvalget.

Skoleåret 2023-24 består SMU av:

Tre elevrepresentanter: 

  • Sukhmandeep Singh, 8D
  • Madeleine bergstrøm, 9B
  • Lykke Fjelstad Ullmann, 10B

Fire voksne representanter: 

  • Kaja Bille Michaelsen, ansattrepresentant
  • Anne Cathrine Foss Mehus, ansattrepresentant
  • Nina Rønning, foresattrepresentant
  • Helle Linne Eriksen, politisk representant