Skolemiljøutvalget 2019-20

I skolemiljøutvalget (SMU) sitter elevrepresentanter, foresatterepresentanter, en politisk oppnevnt representant og ansatterepresentanter.

Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i saker som handler om skolemiljøet; både det psykososiale og det fysiske. Hvert år avholdes 4-6 møter i skolemiljøutvalget.

 

Skoleåret 2019-20 består skolemiljutvalget av følgende personer:

Allegra Chopra-Sisti, elevrepresentant

Najib Husein Ali, elevrepresentant

Sondre Lia Aase, elevrepesentant

Jasmin Lindstrøm, elevrepresentant

Håvard Hunstad, politisk representant

Kristin Vindhol Evensen, foresatterepresentant

Astrid Wergeland Biem, foresatterepresentant, vara

Mia Elisabeth Aurmo Haugen, ansatterepresentant

Cathrine Torsvik Thingnes, ansatterepresentant