Skolemiljøutvalget 2020-21

I skolemiljøutvalget (SMU) sitter elevrepresentanter, foresatterepresentanter, en politisk oppnevnt representant og ansatterepresentanter.

Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i saker som handler om skolemiljøet; både det psykososiale og det fysiske. Hvert år avholdes 4-6 møter i skolemiljøutvalget.

 

Skoleåret 2020-21 består skolemiljutvalget av følgende personer:

Fire elevrepresentanter: 

Ibrahim Sowe

Khalid Hassan

Christina Evensen

Aurora Aguliera

 

Fire voksne representanter: 

Håvard Hunstad, politisk representant

Merethe Aase, foresattrepresentant

Mia Elisabeth Aurmo Haugen, ansattrepresentant

Anne Cathrine Foss Mehus, ansatterpresentant