Skolemiljøutvalget 2020-21

I skolemiljøutvalget (SMU) sitter elevrepresentanter, foresatterepresentanter, en politisk oppnevnt representant og ansatterepresentanter.

Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i saker som handler om skolemiljøet; både det psykososiale og det fysiske. Hvert år avholdes 4-6 møter i skolemiljøutvalget.

Skoleåret 2020-21 består SMU av:

Fire elevrepresentanter: 

  • Ibrahim Sowe
  • Khalid Hassan
  • Christina Evensen
  • Aurora Aguliera

Fire voksne representanter: 

  • Håvard Hunstad, politisk representant
  • Merethe Aase, foresattrepresentant
  • Mia Elisabeth Aurmo Haugen, ansattrepresentant
  • Anne Cathrine Foss Mehus, ansatterpresentant