Skolemiljøutvalget 2021-22

I skolemiljøutvalget (SMU) sitter elevrepresentanter, foresatterepresentanter, en politisk oppnevnt representant og ansatterepresentanter.

Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i saker som handler om skolemiljøet; både det psykososiale og det fysiske. Hvert år avholdes 4-6 møter i skolemiljøutvalget.

Skoleåret 2021-22 består SMU av:

Fire elevrepresentanter: 

  • Leon Fængsrud- Straumsnes, 8.trinn
  • Ibrahim Sowe, 9.trinn
  • Helle Wangensteen- Haugen, 10.trinn

Fire voksne representanter: 

  • Håvard Hunstad, politisk representant
  • Pia Madeleine Gamre, foresattrepresentant
  • Kaja Bille Michaelsen, ansattrepresentant
  • Anne Cathrine Foss Mehus, ansatterpresentant