Skolemiljøutvalget 2018-19

I skolemiljøutvalget (SMU) sitter elevrepresentanter, foresatterepresentanter, en politisk oppnevnt representant og ansatterepresentanter.

Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i saker som handler om skolemiljøet; både det psykososiale og det fysiske. Hvert år avholdes 4-6 møter i skolemiljøutvalget.

 

Skoleåret 2018-19 består skolemiljutvalget av følgende personer:

Vanessa Erta Meradi, elevrepresentant

Mohamed Asri, elevrepresentant

Telvin Elinam Okah, elevrepesentant

Rose N. Aguta, epevrepresentant

Håvard Hunstad, politisk representant

Astrid Wergeland Biem, foresatterepresentant

Imane Bourkkadi, foresatterepresentant

Mia Elisabeth Aurmo Haugen, ansatterepresentant

Cathrine Torsvik Thingnes, ansatterepresentant