Permisjonsreglement

Formålet med Oslostandarden er å redusere omfanget av fravær. 

Mer informasjon om permisjonsreglementet, hvordan du søker, søknadsskjema med mer finner du her: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/