Permisjonsreglement

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter.

Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær.

Permisjon fra  skolen

 

Slik søker du om permisjon

Søknad om skolefri sendes til inspektør/ass.rektor og må foreligge skriftlig, på eget ark, tre uker før fri ønskes og før forpliktende avtaler inngås. Kontaktlærer kan innvilge søknader på inntil en dag.

Her finner du søknadsskjema