Permisjonsreglement

Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær. 

Les mer om permisjon fra skolen på Oslo kommunes nettsider

Slik søker du om permisjon

Søknad om skolefri sendes til inspektør/ass.rektor og må foreligge skriftlig, på eget ark, tre uker før fri ønskes og før forpliktende avtaler inngås. Kontaktlærer kan innvilge søknader på inntil én dag.

Her finner du søknadsskjema