Permisjonsreglement

Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær. 

Les mer om permisjon fra skolen på Oslo kommunes nettsider

Slik søker du om permisjon

Søknad om skolefri sendes til inspektør/ass.rektor og må foreligge skriftlig, på eget ark, tre uker før fri ønskes og før forpliktende avtaler inngås. Kontaktlærer kan innvilge søknader på inntil én dag.

Søknadsskjema finner du på siden "skjemaer"