Ledelse og administrasjon

Rektor

Elisabeth Dullum

Tlf: 23 46 62 01

 

 

Ass. rektor

Cathrine Torsvik Thingnes

Tlf: 23 46 62 02

 

 

Undervisningsinspektør

Fred Ivan Mrsa Sydengen

Tlf: 23 46 62 03

 

 

 Undervisningsinspektør

 Per-Øyvind Mølmen

Tlf: 23 46 62 04

 

 

Administrativ leder, kontor

Veronica Skaret

Tlf: 23 46 62 05

 

 

Rådgiver

Sigrunn Ljosland (vikar for Ann-Mari Åsgård f.o.m. 01.01.18)

Ann-Mari Åsgård (perm f.o.m medio des. -18)

Tlf: 23 46 62 07

 

 

Sosiallærer

Mia Elisabeth Aurmo Haugen

Tlf: 23 46 62 06

 

 

Konsulent

Rikke Andreassen Larsen

Tlf: 23 46 62 00