Ledelse og administrasjon

Rektor

Elisabeth Dullum

Tlf: 23 46 62 01

 

 

Ass. rektor

Cathrine Torsvik Thingnes

Tlf: 23 46 62 02

 

 

Undervisningsinspektør

Fred Ivan Mrsa Sydengen

Tlf: 23 46 62 03

 

 

 Undervisningsinspektør

 Per-Øyvind Mølmen

Tlf: 23 46 62 04

 

 

Fungerende kontorleder

Rikke Andreassen Larsen

Tlf: 23 46 62 05

 

 

Rådgiver

Marthe Strand (fung. fra 01.08.18- 31.10.18)

Ann-Mari Åsgård (perm f.o.m medio des. -18) 

Tlf: 23 46 62 07

 

 

Sosiallærer

Mia Elisabeth Aurmo Haugen

Tlf: 23 46 62 06

 

Miljølærer

Kamal Saaliti

 

 

Fungerende konsulent

Lone Johannessen Christoffersen

Tlf: 23 46 62 00

 

Vaktmester

John Erik Andersen

Tlf: 95 86 24 15