Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet skoleåret 2022-23: 

Leder: Laiba, 10B

Nestleder: David H.L., 9E

Styremedlemmer:  Julian 10C, Purvi 9D, Rania 8C og Anas 8D

10A: Ayesha og Caleb

10B: Laiba og Rikard

10C: Georgia og Julian

10D: Nanna og Efraim

10E: Aditya og Sezer

 

9A: Salma og Foday

9B: Kiran og Sivert

9C: Hannah og Enej

9D: Purvi og Danial

9E: David og Oda

 

8A: Adin Richard og Sulaiman

8B: Signe og Lauritz

8C: Rania og Eldin

8D: Diana og Anas

8E: Abdul-Rehman og Selina

 

Kaja Bille Michaelsen og Trine Mehus er kontaktlærere for elevrådet

Kontaktlærere for elevrådet

Trine Mehus og Kaja Bille Michaelsen er kontaktlærere for elevrådet i år. De deltar på elevrådsmøtene og samarbeider med elevene

Formål

Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivit i samfunnslivet. Hver ny generasjon må derfor lære å holde demokratiet i hevd og ta del i samfunnet på ulike måter. Elevrådsarbeid sdkal videreutvikle elevenes demokratiforståelse og evne til demokratisk medvirkning  fram mot aktivt medborgerskap.