Elevrådet

Elevrådet skoleåret 2019-20: 

10A: Hannae og Abdullah
10B:  Havi og Jeton
10C: Anna Julia og Marcus
10D: Aswa og Ibrahim
10E: Harini og Sethushan 

9A: Anna og Rebecca
9B: Vanja og Umut
9C: Victoria og Rose
9D: Yasmina og Sarah
9E: Faith og Danish

8A: Allegra og Diyako
8B: Anta og Sondre
8C: Tharahai, Hedda og Najib
8D: Camilia og Olve
8E: Aurora og Zahir

Mia Elisabeth Aurmo Haugen er kontaktlærer for elevrådet

Kontaktlærere for elevrådet

Fred Ivan Sydengen og Mia Elisabeth Aurmo Haugen er kontaktlærere for elevrådet i år. De deltar på elevrådsmøtene og samarbeider med elevene

Formål

Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivit i samfunnslivet. Hver ny generasjon må derfor lære å holde demokratiet i hevd og ta del i samfunnet på ulike måter. Elevrådsarbeid sdkal videreutvikle elevenes demokratiforståelse og evne til demokratisk medvirkning  fram mot aktivt medborgerskap.