Elevrådet

Elevrådet skoleåret 2021-22: 

Leder: Aurora

Nestleder: Sanjeevan

Styremedlemmer:  Aurora 10E, Allegra 10A, Mathias 10ESanjeevan 9A, Akriti 9A, Leon 8D

10A: Allegra og Abdullah

10B: Nawal og Mikkel

10C: Andreas og Sigrid

10D: Helle og Camilia

10E: Aurora og Mathias

 

9A: Akriti og Sanjeevan

9B: Jenny B. og Mubarik

9C: Ibrahim og Meryem

9D: Guro og Adrian B.

9E: Demi og Abdul

 

8A: Mohammed Amin og Salma

8B: Phillip og Betel

8C: Even og Özlem

8D: Sofie og Leon

8E: Helene og Andreas S.T. 

 

Kaja Bille Michaelsen og Trine Mehus er kontaktlærere for elevrådet

Kontaktlærere for elevrådet

Trine Mehus og Kaja Bille Michaelsen er kontaktlærere for elevrådet i år. De deltar på elevrådsmøtene og samarbeider med elevene

Formål

Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivit i samfunnslivet. Hver ny generasjon må derfor lære å holde demokratiet i hevd og ta del i samfunnet på ulike måter. Elevrådsarbeid sdkal videreutvikle elevenes demokratiforståelse og evne til demokratisk medvirkning  fram mot aktivt medborgerskap.