Elevrådet

Elevrådet skoleåret 2018- 2019: 

10A: Adnan og Lars
10B:  Mira og Yusir
10C: Gran og Poojita
10D: Hasnain og Odelie
10E: Hawler og Jari

9A: Hannae og Emilie
9B: Jeton og Hannah
9C: Arjan og Ifra
9D: Mohamed A. og Ayman
9E: Vanessa og David E.

8A: Samrat og Telvin
8B: Samuel og Atilia
8C: Rose og Malarvan
8D: Sarah og Yasmina
8E: Faith og Oda

Kontaktlærere for elevrådet

Fred Ivan Sydengen og Mia Elisabeth Aurmo Haugen er kontaktlærere for elevrådet i år. De deltar på elevrådsmøtene og samarbeider med elevene

Formål

Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivit i samfunnslivet. Hver ny generasjon må derfor lære å holde demokratiet i hevd og ta del i samfunnet på ulike måter. Elevrådsarbeid sdkal videreutvikle elevenes demokratiforståelse og evne til demokratisk medvirkning  fram mot aktivt medborgerskap.