Elevrådet

Elevrådet skoleåret 2020-21: 

Ledere: Rose og Konrad

Styremedlemmer: Sarah, Aurora og Ibrahim

10A: Iman og Telvin
10B: Sami og Mona
10C: Rose og Amalie
10D: Konrad og Sarah
10E: Kevok og Harrysan

9A: Allegra og Daniel
9B: Sondre og Diya
9C: Sara og Khalid
9D: Hasset og Adam
9E: Aurora og Khalid

8A: Akriti og Sanjeevan
8B: Jenny og Sohaib
8C: Christina og Ibrahim
8D: Tuva og Leonit
8E: Aditya og Natali

Mia Elisabeth Aurmo Haugen og Trine Mehus er kontaktlærere for elevrådet

Kontaktlærere for elevrådet

Trine Mehus og Mia Elisabeth Aurmo Haugen er kontaktlærere for elevrådet i år. De deltar på elevrådsmøtene og samarbeider med elevene

Formål

Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivit i samfunnslivet. Hver ny generasjon må derfor lære å holde demokratiet i hevd og ta del i samfunnet på ulike måter. Elevrådsarbeid sdkal videreutvikle elevenes demokratiforståelse og evne til demokratisk medvirkning  fram mot aktivt medborgerskap.