Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet skoleåret 2023-24: 

Leder: David

Nestleder: Noor

Styremedlemmer:  Irma (sekretær), Salma og Matias

10A: Salma og Sondre

10B: Emir og Lykke

10C: Even og Julia

10D: Leena og Pelle

10E: David og Vegard

 

9A: Aya og Omar

9B: Lauritz og Madeleine

9C: Kim og Noor

9D: Aron og Mathilda

9E: Irma og Sebastian

 

8A: Hener og Jenny

8B: Athavan og Noa

8C: Ida og Cassandra

8D: Sukhmandeep og Vilde

8E: Daniel og Thenash

 

Kaja Bille Michaelsen og Trine Mehus er kontaktlærere for elevrådet

Kontaktlærere for elevrådet

Trine Mehus og Kaja Bille Michaelsen er kontaktlærere for elevrådet i år. De deltar på elevrådsmøtene og samarbeider med elevene

Formål

Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivit i samfunnslivet. Hver ny generasjon må derfor lære å holde demokratiet i hevd og ta del i samfunnet på ulike måter. Elevrådsarbeid sdkal videreutvikle elevenes demokratiforståelse og evne til demokratisk medvirkning  fram mot aktivt medborgerskap.