Hovedseksjon

2022 - Atomberedskap - utdeling av jodtabletter

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler. Befolkningsvarsling blir gjennomført ved atomhendelse der Oslo kommune og Osloskolene får en slik anbefaling. Det nasjonale atomutvalget kan delegere ansvar for tiltak lokalt til Kommuneoverlege/Bydelsoverlege. 

Arbeidsgivers ansvar

Før hendelse sørge for:

 • tiltakskort for utdeling av jodtabletter er implementert i beredskapsplanen
 • oppbevaring av jodtabletter på skolen i låst skap
 • skriftlig samtykke fra foresatte
 • at personalet er gjort kjent med prosedyren for jodtabletter
 • oversikt over antall elever over og under 12 år
 • å sende infobrev fra Helseetaten til foresatte

Ved/under hendelse:

 • Forholde seg til anbefalinger av nasjonale føringer via medier
 • Sørge for at elever holdes innendørs
 • Dele ut jodtabletter i henhold til plan: Barn 3-12 år: 1 stk tablett. Ungdom og barn 12-18 år: 2 stk. tabletter

Foresattes ansvar

 • Foreldrene skal gi forhånds samtykke
 • Foreldre må sørge for å gi tilbakemelding til skolen om barnet har allergier eller sykdommer der jodtabletter kan gi negativ bivirkninger
 • Foresatte plikter å gjøre seg kjent med infobrev fra Helseetaten

Elevenes ansvar

 • For elever over fylte 16 år inntrer den helserettslige myndighetsalderen. Elever over 16 år kan selv ta stilling for om de vil ta jodtabletter

Utdanningsetaten ansvar

 • Sørger for at jodtabletter blir distribuert til alle skoler og private skoler
 • Sørger for felles mal for tiltakskort
 • Sørger for viderformidling av informasjon fra Helseetaten 

 Aktivitet

 • Nasjonale myndigheter vil komme med anbefalinger for inntak av jodtabletter
 • Rektor bør samhandle med skolens Helsesykepleier, eventuelt Bydelsoverlege om mulig 
 • Rektor iverksetter rutine for utdeling av jodtabletter. Inntak skjer så raskt som mulig og senest innen 4 timer
 • Medisiner skal oppbevares innlåst slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem.
 • Skolen avklarer hvem som skal utlevere jodtabletter
 • For barn som har sykdommer eller allergier mot jodtabletter må det foreligge informasjon fra foresatte på forhånd. Foreldrene har ansvar for å levere slik instruks til skolen.
 • All spørsmål henvendes til Statens strålevern/Helseetaten