Hovedseksjon

Atomberedskap og jodtabletter

Befolkningsvarsling blir gjennomført ved atomhendelse der Oslo kommune og Osloskolene får en slik anbefaling. Det nasjonale atomutvalget kan delegere ansvar for tiltak lokalt til Kommuneoverlege/Bydelsoverlege. 

Arbeidsgivers ansvar

Før hendelse sørge for:

 • tiltakskort for utdeling av jodtabletter er implementert i beredskapsplanen
 • oppbevaring av jodtabletter på skolen i låst skap
 • skriftlig samtykke fra foresatte
 • at personalet er gjort kjent med prosedyren for jodtabletter
 • oversikt over antall elever over og under 12 år
 • å sende infobrev fra Helseetaten til foresatte

Ved/under hendelse:

 • Forholde seg til anbefalinger av nasjonale føringer via medier
 • Sørge for at elever holdes innendørs
 • Dele ut jodtabletter i henhold til plan: Barn 3-12 år: 1 stk tablett. Ungdom og barn 12-18 år: 2 stk. tabletter

Foresattes ansvar

 • Foreldrene skal gi forhånds samtykke
 • Foreldre må sørge for å gi tilbakemelding til skolen om barnet har allergier eller sykdommer der jodtabletter kan gi negativ bivirkninger
 • Foresatte plikter å gjøre seg kjent med infobrev fra Helseetaten

Elevenes ansvar

 • For elever over fylte 16 år inntrer den helserettslige myndighetsalderen. Elever over 16 år kan selv ta stilling for om de vil ta jodtabletter

Utdanningsetaten ansvar

 • Sørger for at jodtabletter blir distribuert til alle skoler og private skoler
 • Sørger for felles mal for tiltakskort
 • Sørger for viderformidling av informasjon fra Helseetaten 

 Aktivitet

 • Nasjonale myndigheter vil komme med anbefalinger for inntak av jodtabletter
 • Rektor bør samhandle med skolens Helsesykepleier, eventuelt Bydelsoverlege om mulig 
 • Rektor iverksetter rutine for utdeling av jodtabletter. Inntak skjer så raskt som mulig og senest innen 4 timer
 • Medisiner skal oppbevares innlåst slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem.
 • Skolen avklarer hvem som skal utlevere jodtabletter
 • For barn som har sykdommer eller allergier mot jodtabletter må det foreligge informasjon fra foresatte på forhånd. Foreldrene har ansvar for å levere slik instruks til skolen.
 • All spørsmål henvendes til Statens strålevern/Helseetaten