Hovedseksjon

Ordensregler

Se Osloskolens felles ordensregler (oslo.kommune.no)

Dette forventer Apalløkka skole av deg som elev:

Du har medansvar for egen læring, dine skolekamerater, for skolebygningene, skolens uteområde og for undervisningsmateriell. Du har også medansvar for at de som bor nær skolens område opplever Apalløkka skole som god nabo. Derfor ber vi deg om å ikke gå gjennom private hager på skoleveien.

Det betyr at:

 • Du skal være høflig og hjelpsom overfor medelever, ansatte og andre du treffer i skoletiden.
 • Du må ikke mobbe, komme med rasistiske eller seksuelle hentydninger til andre. Du må si i fra til en voksen dersom noen blir plaget. Det er ikke tillatt å slåss eller være voldelig på andre måter.
 • Du må ikke delta i farlig lek, ha med eller bruke farlige gjenstander.
 • Du må møte presis og forberedt til timene og ikke skape uro i klassen/gruppa.
 • Du må huske å ta med deg nødvendig skoleutstyr og holde orden i skolesakene dine.
 • Du må behandle skolesaker og annet materiell forsiktig.
 • Du har ansvar for å holde orden inne i skolebygningen og på skolens uteområde.

 

Du har lov til:

 • Å oppholde deg og spise i klasserommet i storefri dersom dette ikke medfører forsøpling.
 • Å bevege deg utenfor skolens område i storefri.
 • Å sykle til skolen. Vi oppfordrer alle til å bruke hjelm.

 

Det er ikke lov til:

 • Å spise og drikke i timen uten tillatelse fra læreren.
 • Å bruke sparkesykkel, sykkel eller lignende på skolens område i skoletiden.
 • Å kaste snøball utenfor anvist område.
 • Å bruke mobiltelefon eller lignende i timen.
 • Å bruke tobakk, snus og rusmidler i skoletiden og på skolens arrangementer.
 • Å bruke ytterplagg, caps eller lue i timen.
 • Å bruke hodeplagg som dekker deler av ansiktet i skoletiden.

 

Dersom reglene ikke overholdes:

Osloskolen vil normalt benytte følgende sanksjoner mot brudd på ordensreglene:

 • Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
 • Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer
 • Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor
 • Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter rektors avgjørelse (myndigheten kan ikke delegeres, opplæringslovens § 2-10)
 • Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse
 • Midlertidig eller permanent klassebytte
 • Midlertidig eller permanent skolebytte
 • Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen. Inntil 3 dager for 8.-10.
 • Anmeldelse av ulovlige forhold
 • Nedsatt karakter i orden og oppførsel