Hovedseksjon

Skoleplattform Oslo

Illustrasjon skoleplattform Oslo

Skoleplattform Oslo er betegnelsen for de digitale ressursene Osloskolene benytter seg av i arbeidet med elevenes læring. Vi benytter blant annet Office 365 og itslearning. Ved å loggen seg inn i portalen får man tilgang til ovennevnte ressurser.