Hovedseksjon

Eksamen

Det nærmer seg eksamensperiode med stormskritt for elevene på 10. trinn. Tirsdag 7. mai kl. 0900 får elevene opplysning om hvilket fag de har blitt trukket ut til ved skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen gjennomføres 13. - 21. mai. Elevene skal gjennomføre eksamen i enten matematikk, engelsk eller norsk. I tillegg til skriftlig eksamen skal elevene ha en muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. Apalløkka skole gjennomfører muntlig og muntlig-praktisk eksamen 5. og 7. juni.

Mer informasjon om eksamen kommer senere. Se også tidligere utsendt informasjon om blant annet vurdering og eksamen.

Les mer om eksamen på Oslo kommunes nettsider