Hovedseksjon

Overgang 7.- 8. trinn

Ledelsen har deltatt på foreldremøter på Ammerud og Rødtvet skole og fortalt om hva som er Apalløkka skoles fokusområder og hvordan vi ønsker å ta imot de nye elevene når de begynner på 8. trinn.

I tillegg har ledelsen vært på besøk hos elevene på disse skolene for å gi den samme informasjonen til dem.

Elevene har vært på besøk før jul for å møte miljøteam, elevrepresentanter og ledelse

Alle elever har også vært sammen på besøk da Åpen dag ble arrangert

I vedlagte presentasjon kan man få oversikt over hvilken informasjon som ble gitt på disse møtene. 

Informasjon til elever og foresatte vår 7.trinn