Hovedseksjon

Språkkampanjen arrangert for andre gang

Språkkampanjeuka er gjennomført

I uke 10 ble Språkkampanjen arrangert for andre gang på Apalløkka skole. Det var elevene som tok initiativ til dette og sammen med sosiallærer Kaja, inspektør Trine, alle andre ansatte på skolen, helsesykepleierne våre, Rødtvet og Ammerud skole og Grorud bydel har elevene igjen fått dette til! Uka har gitt læring, refleksjon, lek, samarbeid og bevisstgjøring. Overskriften på kampanjen er "Snakk som om mora di hører på - stygt språk skaper bråk"! Vi er stolte over at vi har fått dette til også i år og nå kan vi kalle det en god tradisjon! For dette er noe som har kommet for å bli. I løpet av uka har vi hatt besøk av en slampoet, representanter fra bydelen, varaordføreren i Oslo og artisten Daniel Obede! Alle har hatt viktige ting å formidle om temaet! Vi synes det er ekstra flott at dette er ei uke vi samarbeider med både nabobarneskolene og bydelen! SAMMEN OM et viktig arbeid!