Hovedseksjon

U-prisen på Apalløkka

En gruppe mennesker som sitter ved pultene i et bibliotek

Dette skoleåret har elever og ansatte på 9.trinn lest og anmeldt ungdomsbøker som alle er nominert til U-prisen i regi av Foreningen LES! De er valgt ut som juryklasse fra Oslo og har stemt fram sin kandidat til å vinne denne prisen. Selve kåringen finner sted på Lillehammer i uke 22 og der vil 30 elever fra trinnet være tilstede sammen med to kontaktlærere og skolens bibliotekar. To av de 30 elevene vil også være med i storjuryen som skal stemme fram en vinner. I denne juryen sitter representanter for alle juryklasser fra alle fylker. 

Vi ser at arbeidet med dette har gitt motivasjon, lesetrening og leseglede!