Foreldremøte på 10.trinn

Skolen

Saksliste for kvelden var som følger.

  • Siste halvår 10.trinn:
  • Viktige datoer
  • Muntlig og skriftlig eksamen
  • Prøvemuntlig
  • Fagsamtaler med lærere
  • Elevundersøkelsen (presenterer sentrale punkter i undersøkelsen desember 2017)
  • Søknadsprosess vg. skole

 

Her kan du laste ned og lese presentasjon fra fellesdelen samt infoskriv om eksamen med mer:
18 Apalløkka info eksamen til foresatte og elever.pdf
Foreldremøte vår 2018 10. trinn.pdf