Massetesting på Apalløkka

Hold avstand, vask hendene

Fredag 21.05. starter vi opp med massetesting av elever på Apalløkka. Dette skal gjennomføres på alle ungdomsskoler framover og vi er i første pulje. Det vil foregå testing hver uke fram til sommeren og det vil trolig fortsette til høsten. Testansvarlige kommer til skolen og går rundt i klassene og gjennomfører testingen. Det er elevene selv som gjennomfører selve testen. 

Husk at det er frivillig for elevene å ta testen, Det er ikke krav om samtykke fra de foresatte for å delta på massetestingen. De foresatte kan uttale seg om de ønsker at barnet skal testes eller ikke. Gi beskjed til kontaktlærer om dere ikke ønsker testing. Vi minner om at selv om man gjennomfører testing jevnlig er det fortsatt veldig viktig å følge smittevernrådene som gjelder for alle.

Det er sendt utfyllende informasjon til alle elever og foresatte på skolemelding.