Operasjon Dagsverk på Apalløkka

OD

Elevene gir et dagsverk og jobber en dag for at ungdom i Øst-Kongo skal få bedre muligheter til et godt liv.

Mange ungdommer i Øst-Kongo må jobbe i gruver under svært vanskelige forhold og de får lite lønn. Hver dag risikerer de livet sitt i gruvene på jakt etter mineraler som blant annet brukes til å lage mobiler som vi er og det tar fra dem muligheten til å gå på skole og få utdanning.

Når elever i hele Norge jobber en dag for dem, gir det mange ungdommer der sjansen til å skape seg et bedre liv i framtida. Treffer du på noen elever som jobber i løpet av dagen, er det hyggelig for dem å få et klapp på skulderen, et vennlig ord eller støtte.